“กระทรวง อว.- TED Fund” ประกาศความสำเร็จการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup รุ่นใหม่ เผย ปี 2566 ตั้งเป้าสนับสนุนทุนเพื่อผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 220 ล้านบาท

   30 ก.ย. 65   /  11

กระทรวง อว.- TED Fund” ประกาศความสำเร็จการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup รุ่นใหม่ เผย ปี 2566 ตั้งเป้าสนับสนุนทุนเพื่อผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 220 ล้านบาท

.

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

.

จัดงาน พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2022” ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินงานในการสนับสนุนทุนอุดหนุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตลอด 3 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 470 โครงการ มูลค่าทุนรวมกว่า 328 ล้านบาท

ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยมากกว่า 1,930 ล้านบาท

.

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เผยว่า ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจสนับสนุนทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ TED Fund ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยความสำเร็จนั้นคือ จำนวนของผู้ประกอบการที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ TED Fund ที่มีมากกว่า 3,000 ไอเดีย และมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนผ่านโครงการต่างๆ มากถึง 470 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 328 ล้านบาท การสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

.

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนาม เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนขึ้นรับทุนฯ

. ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu