ประกาศ เปิดรับสมัคร "โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป" ประจำปีงบประมาณ 2566

   9 พ.ย. 65   /  11

ประกาศ เปิดรับสมัคร "โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป" ประจำปีงบประมาณ 2566

.

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อ OTOP ” ตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน

1. การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

2. การพัฒนาและการออกแบบกระบวนการผลิต

3. การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

4. การพัฒนาระบบมาตรฐาน

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

6. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

--------------------------------------------------------------

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1.เป็นผู้ประกอบการรายเดียว วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP เรียบร้อยแล้ว

2.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือ มาตรฐานอื่นที่รองรับ การผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตจำนวนมาก มีกำลังการผลิตเพียงพอหรือกำลังการผลิต ในลักษณะเครือข่าย มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้

3.ต้องไม่เป็นการขอรับบริการในประเด็นเดียวกันกับที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น

4.มีความพร้อมและยินดีร่วมลงทุนภายใต้เงื่อนไขของโครงการ

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/.../1ibtY3xrRt0m...

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร โทร. 089-2942382

2.นางสาวคชาภรณ์ รองเดช โทร. 088-4881261

E-mail : Clinictechnology.tsu@gmail.com

กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ชั้น2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

------------------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu