ทีม Stopper จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

   30 พ.ย. 65   /  14

1 รางวัล จากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
ทีม Stopper จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ผลงานวิจัย : ยางห้ามล้อ
.
สมาชิกทีม :
นายสุทวัส ทุมรัตน์
นางสาวกันยารัตน์ นวนนุ่ม
นางสาวนันทวดี จินดาวงค์
นางสาวอาภัสนา อุชุภาพ
.
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์
อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร
ที่จะเป็น 1 ใน 5 ทีมของตัวแทนภาคใต้ ในการแข่งโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับประเทศต่อไป
.
ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ทีม ได้รับคำชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ดีในการต่อยอด และพัฒนาต่อไป
.
ทีมที่ร่วมเข้าแข่งขันครั้งนี้ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
- ทีม Stopper จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์
อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร
- ทีม Amin-o-fish จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ผศ.ดร. รวมพร นิคม 
ดร.นเรศ ฉิมเรศ
ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์
- ทีม แองเจลลิคอส จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร
- ทีม วิศวะ Gear5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์
- ทีม Nature Wax 
อาจารย์ที่ปรึกษา : 
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
.
ภาพประกอบเพิ่มเติมจากเพจ : https://www.facebook.com/psuseda
อัลบั้มภาพจาก PSUSEDA : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=psuseda...