เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2566 TED Youth Startup 2022

   30 พ.ย. 65   /  11

โอกาสทองของ Startup มาถึงแล้ว  โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2566 TED Youth Startup 2022 
โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

1. โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนมูลค่า 100,000 บาท
ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup)
ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน

2. โปรแกรม Prove of Concept (POC) ทุนมูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท (ต้องจดทะเบียนบริษัท)
ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype)
หมวดค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
- ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype)
- ค่าพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ
- ค่าทดสอบหรือรับรองมาตรฐาน
- ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าการใช้บริการภายใน Certified Incubator
ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติ
นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี
• ส่งเอกสารประกอบการสมัคร : napitchaya1994@gmail.com

ลิงค์แบบฟอร์มสมัครอออนไลน์: https://forms.gle/JQ5FG4p7WNMWdhBz8
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอโครงการ : https://shorturl.asia/DQXu7

 สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 3 ธันวาคม 2565
(หลังจากกรอกฟอร์มจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรับทุน)
------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow
คุณกัล 087-2751098
คุณอิ่ม 092-0269944
.
 ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU
Facebook.com : ICEI TSU
Website : https://icei.tsu.ac.th/
Youtube : ICEI TSU
TIKTOK : @iceitsu See less