ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

   20 ธ.ค. 65   /  9

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

.

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

.

#เรารักพระองค์ภา

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#ICEI #ICEITSU #WeTSU #TSU

#สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

#มหาวิทยาลัยทักษิณ