กิจกรรมดีๆที่อาจารย์และนิสิต ม.ทักษิณ ที่ไม่ควรพลาดกับ “โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566"

   20 ธ.ค. 65   /  5

กิจกรรมดีๆที่อาจารย์และนิสิต ม.ทักษิณ

ที่ไม่ควรพลาดกับ “โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566"

.

เพียงแค่ ให้นิสิตรวมทีม จำนวน 5-10 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา

อย่างน้อย 1 ท่าน เลือกกลุ่มชุมชน ที่มีความพร้อมและศักยภาพที่ต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีขึ้น

.

เพื่อรับทุนสนับสนุนกว่า 70,000 บาท/ชุมชน

โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มกราคม 2566

------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

https://drive.google.com/.../1hXdMME--PzmZ42ydP4Lo9...

วันที่ 11 มกราคม 2566 - จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยของนิสิต เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้าร่วมโครงการ

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นิชมลกานต์ ขุนเพชร 089 294 2382

คชาภรณ์ รองเดช 088 488 1261

กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

-------------------------------------

 ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu