เปิดรับข้อเสนอโครงการ IRTC ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่2)

   21 ธ.ค. 65   /  9

เปิดรับข้อเสนอโครงการ IRTC ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่2) สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับนักวิจัยที่ ต้องการ ...

* เพิ่มกำลังในการผลิต

* ลดต้นทุนในการผลิต

* เพิ่มประสิทธิภาพ / คุณภาพของผลิตภัณฑ์

* ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการใหม่

* เพิ่มบุคลากร R&D

*****สนับสนุนทุนวิจัยสูงสุด 50% ! 

......หมดเขตส่ง Proposal วันที่ 16 มกราคม 2566 นี้ .

. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน

ในพื้นที่ : IRTC กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ .

------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเชาวลักษณ์ โทร 084-194-2133 สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU Facebook.com : ICEI TSU Website : https://icei.tsu.ac.th/ Youtube : ICEI TSU TIKTOK : @iceitsu