....ข่าวดีมาแล้วจร้า.... >>  เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม และเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ราย

   27 ธ.ค. 65   /  17

....ข่าวดีมาแล้วจร้า....
>>  เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม และเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ราย
 โดยจะมีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม อย่างน้อย 15 ผลงาน
เพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลงานต่อไป
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บบัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
........................................
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร
โทร. 0892942382 ( ปุ้ย)
นางสาวอังคณา นวลจันทร์
โทร 0936104809 ( อัง)
E-mail : Sidicei.tsu@gmail.com
-------------------------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU
Facebook.com : ICEI TSU
Website : https://icei.tsu.ac.th/
Youtube : ICEI TSU
TIKTOK : @iceitsu