ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผ่านคัดเลือก IRTC ปี 2566 รอบที่ 1

   9 ม.ค. 66   /  5

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผ่านคัดเลือก IRTC ปี 2566 รอบที่ 1
อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์ ร่วมกับ ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
.
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

-------------------------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU
Facebook.com : ICEI TSU
Website : https://icei.tsu.ac.th/
Youtube : ICEI TSU
TIKTOK : @iceitsu