* ขอแสดงความยินดี * คุณเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ผู้รับผิดชอบโครงการท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุงปีที่ 2

   11 ม.ค. 66   /  8

ขอแสดงความยินดี
คุณเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุงปีที่ 2
สังกัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
> ได้รับงบประมาณสนับสนุน ภายใต้การพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>> แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
------------------------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU
Facebook.com : www.facebook.com/ICEITSU9
Website : www2.pt.tsu.ac.th/icei/
Youtube : www.youtube.com/@iceitsu1792
TIKTOK : www.tiktok.com/@iceitsu