อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และบุคลากร ICEI TSU

   16 ม.ค. 66   /  8

อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และบุคลากร ICEI TSU

.

- รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี

- รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

- อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

.

มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบ่มเพาะเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ( ICEI ) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ

.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. 

--------------------------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : www2.pt.tsu.ac.th/icei/

Youtube : www.youtube.com/@iceitsu1792

TIKTOK : www.tiktok.com/@iceitsu-