ข้อคิดดีๆ จากผู้ประกอบการและผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจ ในกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 

   23 ม.ค. 66   /  5

ข้อคิดดีๆ จากผู้ประกอบการและผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจ

ในกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 

โดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566

กิจกรรมประกอบไปด้วย

- การบรรยายหัวข้อพิเศษจากกองทุนฯ

- การแชร์ประสบการณ์จากผู้ได้รับทุนโครงการระดับ POC ประจำปีงบประมาณ 2564

- การนำเสนอผลการดำเนินโครงการระดับ Ideation ประจำปีงบประมาณ 2564

- การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ณ สถานประกอบการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ได้ที่

คุณกัล สุกัลยา สังข์ทอง 0872751098

คุณอิ่ม ณพิชญา เชิญพันธกุล 0920269944

--------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu