สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 1 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
 
     

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการภายใต้รูปแบบโครงการ "Talent Mobility"

รูปแบบของโครงการ

- ที่มาของโครงการต้องเป็นโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม

-ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากภาครัฐไปปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาในเอกชน หรือบุคลากรของภาคเอกชนเคลื่อนย้ายมาปฏิบัติงานสถานที่ของภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย

รูปแบบการสนับสนุน

ทุนวิจัย

ค่าตอบแทนทีมวิจัย

ค่าตอบแทนนักศึกษา

"วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท"

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3-12 เดือน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2565

สามารถสมัครได้ที่ : https://shorturl.asia/7ULz2

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://shorturl.asia/iVjtH

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเชาวลักษณ์ สมาคม

 084-1942133

Email : schaowalak@tsu.ac...