สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.65 ถึงวันที่ 12 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
 
     

ด้วยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน และนางสาวคชาภรณ์ รองเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุมใหม่ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง