สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.65 ถึงวันที่ 12 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Train the Trainer : เสริม สร้างความพร้อมแก่นักวิจัยการลงให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา (RD Unit)
 
     

Train the Trainer : เสริม สร้างความพร้อมแก่นักวิจัยการลงให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา (RD Unit)

-นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Train the trainer หลักสูตรพัฒนากระบวนการนักวิจัยของผู้ประกอบการ

-ภายใต้แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ : IRD Cap Building

-อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกว่า 15 ท่าน

-ได้รับเกียรติจาก คุณบวร จันทร์โภคาไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการบริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด

ตัวแทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงความสำคัญและผลสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

-ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุจิวรรณ พวงพริก (ผึ้ง) 0969722978

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu

#ICEI #TSU #ICEITSU