สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.65 ถึงวันที่ 12 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่13
 
     

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่13

เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรที่สนใจ

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu