สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 พ.ค.65 ถึงวันที่ 13 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 และแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (P7) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง
 
     

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

-ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 และแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (P7) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง

-ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu