สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Asst.Prof.Dr. Nugul Intrasungkha, Director Of The Institute Of Community Enterprise Incubation Thaksin University : Panelists
 
     

SITE2022: Highlight

.

Asst.Prof.Dr. Nugul Intrasungkha, Director Of The Institute Of Community Enterprise Incubation Thaksin University : Panelists

.

นวัตกรรม ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่ยังเป็นเรื่องของกระบวนการ หรือนวัตกรรมในการมองมุมใหม่ หรือเครื่องมือใหม่ๆ ก็ขอฝากไว้ว่า หากเราจะทำให้สังคมเปลี่ยนจริงๆ สิ่งที่มันตันอยู่ เราเอาออกได้ด้วยนวัตกรรม” - สุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ Change Fusion

.

“Innovation is not only about the technology but also about the process innovation, new perspectives on innovation, and new tools. My final thought would be that if we really want to make a change in our society, we can use innovations to move things forward.” - Sunit Shrestha, Founder and Managing Director, Change Fusion

.

Topic: THE QUADRILATERAL INNOVATION DRIVES FOR SOCIETY AND THE CONTEXT OF REDUCING INEQUALITY IN CITIES AND COMMUNITIES AFTER THE COVID-19 CRISIS

Panelists:

Sunit Shrestha, Founder and Managing Director, Change Fusion

Prof. Issarang Nuchprayoon, Md. Phd.,Medical Director, Yuenyen Social Enterprise

Asst.Prof.Dr. Nugul Intrasungkha, Director Of The Institute Of Community Enterprise Incubation Thaksin University

Jantana Benchasup, Assistant Director, Community Organizations Development Institute (Public Organization)

● Moderator: Dr. Amphol Aphathanakorn

Innovation Development Manager, National Innovation Agency (Public Organization)

.

#SITE2022#NIA#STARTUPTHAILAND#INNOVATIONTHAILAND#GlobalInnovationCity#ReconnectingTheWorld#Metaverse