สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรม พาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง แหล่งผลิตใหญ่ ข้าวสังข์หยด ข้าวจีไอ รายแรกของประเทศ
 
     
หลักสูตรนวัตกรรมการเก็บรักษาและยืดอายุอาหารพื้นถิ่นปักษ์ใต้ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง (Dehydration)
ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brian power skill up Platform
.
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้จัดกิจกรรม พาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง แหล่งผลิตใหญ่ ข้าวสังข์หยด ข้าวจีไอ รายแรกของประเทศ
.
โดยมีนายนัด อ่อนแก้ว ประธานกลุ่ม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม และ เฉลาปลาดุกร้ากางมุ้ง บ้านโงกน้ำ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการถนอมอาหารของชาวบ้าน และได้เยี่ยมชมโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU
Facebook.com : ICEI TSU
Youtube : ICEI TSU
TIKTOK : @iceitsu