สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 4 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : “การเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจ เทคโนโลยี” (T๔: Technopreneur Ecosystem development platform)
 
     

การเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจ เทคโนโลยี” (T๔: Technopreneur Ecosystem development platform)

ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจ เทคโนโลยี” (T๔: Technopreneur Ecosystem development platform)

เป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่ดำเนินงานอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทราบวิธีการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ share ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้ราบรื่น และให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึง การให้ผู้บริหารของเครือข่ายใหม่ได้ทราบ บทบาท ภารกิจ และแนวทางการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

กิจกรรม TSU. Sharing เรื่อง “บทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ในการช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”

- โดย ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

กิจกรรม TSU. Sharing หัวข้อ “Science Park Customer Relationship Management”

- โดยคุณเชาวลักษณ์ สมาคม ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU


Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu