สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.65 ถึงวันที่ 5 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม วัยรุ่นสมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ำมันกำจัดเชื้อราสมุนไพรสูตรรักษา ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบแสดงผลงาน Demo Day จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022
 
     

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ

.

ทีม วัยรุ่นสมุนไพร

นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

จากผลิตภัณฑ์น้ำมันกำจัดเชื้อราสมุนไพรสูตรรักษา

.

ซึ่งได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบแสดงผลงาน Demo Day

จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ในช่วงเดือนมิถุนาคม ที่ผ่านมา

และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

สำหรับเตรียมพร้อมแสดงผลงานในงาน

Startup Thailand League 2022 : Demo Day

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

#ทีมวัยรุ่นสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ น้ำมันกำจัดเชื้อราสมุนไพรสูตรรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

สมาชิกทีม

1. นายณัฐวุฒิ อนันทชาต

2. นายวัทน์สิริ แก้วเมือง

3. นายสรายุทธ เกิดวัน

4. นายสว่าง บัวทอง

5. นายสุรพัศ เอี่ยมมหาคุณ

นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu