สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.65 ถึงวันที่ 7 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง
 
     

กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

.

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง

.

ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

.

โดยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu