สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.65 ถึงวันที่ 7 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หารือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี “กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
 
     

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มภารกิจบริหารจัดการผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท ปาล์ม แพคเกจจิ้ง จำกัด และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ร่วมหารือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี

กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้

(สารซิลเวอร์นาโนสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์)”

เพื่อการผลิตและจำหน่าย ภายใต้โครงการ Palm Packaging บรรจุภัณฑ์จากเยื่อทางปาล์มยืดอายุผักและผลไม้ด้วยซิลเวอร์นาโน

บริษัท ปาล์ม แพคเกจจิ้ง จำกัด

-ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup ) ในโปรแกรม Proof of Concept (POC) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และจะมีกิจกรรมร่วมกันในปลายเดือนสิงหาคม 2565 นี้