สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ส.ค.65 ถึงวันที่ 10 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทีมวัยรุ่นสมุนไพร ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League 2022 'Demo Day’
 
     

จากไอเดียสุดว้าว สู่การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ ที่พร้อมจะก้าวไปสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ

.

ทีมวัยรุ่นสมุนไพร ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ

เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League 2022 'Demo Day’

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร KX - Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) กรุงเทพมหานคร

.

ตัวแทนทีมนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้ผ่านการคัดเลือกจากเวที Pitching ในระดับภูมิภาค และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเข้าร่วมแสดงผลงานในงานดังกล่าว

.

#ทีมวัยรุ่นสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ น้ำมันกำจัดเชื้อราสมุนไพรสูตรรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

สมาชิกทีม

1. นายณัฐวุฒิ อนันทชาต

2. นายวัทน์สิริ แก้วเมือง

3. นายสรายุทธ เกิดวัน

4. นายสว่าง บัวทอง

5. นายสุรพัศ เอี่ยมมหาคุณ

นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu