สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.65 ถึงวันที่ 26 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีนักวิจัยและผู้ประกอบที่ได้รับรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022”
 
     

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยและผู้ประกอบที่ได้รับรางวัล

"สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022”

งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

.

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม

บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด

รับรางวัล Inventor Awards 2022

ด้านสังคม

ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

.

-คุณสุขศิริ ฤทธิเดช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยนิคะ

รับรางวัล Inventor Awards 2022

ด้านเศรษฐกิจ

ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

.

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

-ช่วงเช้า I รับชมการรีวิวบูธและช๊อปจุใจกับสินค้านวัตกรรมราคาพิเศษมากกว่า 90 ผลงาน

-ช่วงบ่าย I เข้าสู่งานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านสังคม

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu