สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.65 ถึงวันที่ 1 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนและโครงการบริการให้คำปรึกษา
 
     

ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนและโครงการบริการให้คำปรึกษา

.

เมื่อวันที่ 30สิงหาคม 2565

กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

.

ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนและโครงการบริการให้คำปรึกษา

.

ภายในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดพัทลุง

ณ กลุ่มก้าวเดินตามพ่อ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

.

โดยมีผู้เข้าร่วม 120 คน

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu