สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ กลับหน้าหลัก

 


ซอสปรุงรสมันปู


น้ำพริกมันปูนา


น้ำปลาหวานมันปูนา


ชื่อบริษัท บ้านมันปู
ชื่อผู้ประกอบการ นายธิติวัฒน์ สงให้

                                                     

 

 

 


กระเป๋าสานกระจูด

 
ชื่อบริษัท จิวกระจูด
ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวอาริยาภรณ์ ชุมคง

 

 

 


ชาเห็ดถังเช่า


สบู่จากแกนเห็ดถังเช่า


เห็ดถังเช่าอัดเม็ด


ชื่อบริษัท บริษัท siccor
ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวสิริลักษณ์ หนูมี

 แยมมัลเบอร์รี่


 
ชื่อบริษัท ในสวนศรี พัทลุงบ้านฉัน
ชื่อผู้ประกอบการ 
นางสาวจันจิรา แก้วบัว