มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดทำแผนการตลาดสำหรับชุมชนนวัตกรรมเพื่อสังคม
นิลมังกร แคมเปญ Road show @พัทลุง ประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่2
ประกาศผล ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Business Incubation) ปีงบประมาณ 2565
ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRCT) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
STDB คืออะไร
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2565 Ted Youth Startup 2022 เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 รอบสุดท้ายประจำปีนี้
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Coach ภายใต้กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565
กิจกรรมเชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือเพิ่มศักยภาพด้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านสำนักความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม OIL : Office of Industry Liaison
เชิญผู้ประกอบการทุกท่าน ประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่2
เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สนใจเป็น Trainer (Consultant) จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้าน Technology Innovation management
ประกาศรายชื่อทีมนิสิต ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม TSU Startup 2022
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะความเชี่ยวชาญ (Re-Skill & Up-Skill) หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
นิลมังกรแคมเปญ รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว
กิจกรรม TSU Startup 2022
โครงการสร้างแรงบัลดาลใจ เพิ่มพลังบวก สู่การเป็นผู้ประกอบการ
ต้นกล้านักวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการ IRTC ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี : กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565


หน้าที่ :